Zadzwoń

75 721 55 25

Zadzwoń

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie budownictwa, według Ustawy Prawo Budowlane, jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni odpowiedzialną i ważną funkcję przy każdym procesie budowlanym. Reprezentuje inwestora na placu budowy. Czasami jest jego pełnomocnikiem.

Osoba na stanowisku inspektora nadzoru posiada niezbędne kwalifikacje do samodzielnego sprawowania funkcji technicznych, a także potrzebne doświadczenie praktyczne i szeroką wiedzę budowlaną. Daje to gwarancję właściwego i zgodnego z planem przebiegu budowy. Inspektor nadzoru kontroluje postęp robót na budowie.

Głównym zadaniem inspektora jest kontrolowanie interesów inwestora oraz zadbanie o to, aby wszystkie zaplanowane prace przebiegły zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”867″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Inspektor nadzoru inwestorskiego jest swoistym łącznikiem pomiędzy placem budowy a inwestorem. Pełni rolę osoby, która nadzoruje prace oraz nieustannie dąży do poprawienia jakości prac budowlanych. Inspektor taki działa tym samym w imieniu inwestora oraz jest pewnego rodzaju najwyższą osobą nadzorującą pod kątem technicznym prace budowlane.

Potrzebujesz inspektora nadzoru jeśli planujesz wybudować:

Zatrudniając inspektora nadzoru warto znać jego prawnie wynikające obowiązki. Należy do nich reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kolejnym obowiązkiem jest systematyczne kontrolowanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów. Inspektor nadzoru także sprawdza i odbiera roboty budowlane, uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowuje i bierze udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazuje je do użytkowania. Inspektor nadzoru również potwierdza faktycznie wykonane prace oraz usunięcie wad. Inspektor może na polecenie inwestora kontrolować rozliczenia budowy.

W zależności od stopnia skomplikowania prac budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać odgórnie nadany przez inwestora, czyli firmę lub osobę prywatną inwestującą w budowę, lub też może być nadany z urzędu. Jednocześnie urząd nadaje prawa inspektora w przypadku wyjątkowo skomplikowanych lub też niebezpiecznych prac budowlanych.

Oferujemy swoje usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego. Inspektorzy nadzoru działają w Zgorzelcu, Lubaniu i Jeleniej Górze. Nasi inspektorzy posiadają nie tylko niezbędne uprawnienia, ale również:

Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprzez nadanie mu uprawnień, pełni rolę zwierzchnika kierownika budowy. Ta samodzielna funkcja techniczna to po prostu reprezentant interesów inwestora, nadzorujący oraz nieustannie monitorujący proces budowy czuwa nad:

Nasi inspektorzy nadzoru, teren Lubania, Zgorzelca i Jeleniej Góry, nie są tylko biernymi uczestnikami i obserwatorami na placu budowy. Ustawa Prawo Budowlane nadaje inspektorom wyjątkowe uprawnienia, których nie posiada nawet inwestor. Inspektor nadzoru ma prawo wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, które są potwierdzone wpisem do dziennika budowy i dotyczą:

Inspektor nadzoru inwestorskiego może także żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót oraz wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Inspektor nadzoru inwestorskiego został zaopatrzony w większe uprawnienia od innych wymaganych uczestników budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany stosować się do pisemnych poleceń i żądań inspektora nadzoru.

Z punktu widzenia inwestora, na którym ciąży obowiązek zorganizowania procesu budowy, powołanie inspektora nadzoru wiąże się z dodatkowymi kosztami, lecz słusznie ogranicza ryzyko nienależytego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę. Przeznaczenie dodatkowych środków na niezależnego inspektora nadzoru może wyeliminować konieczność wykonywania poprawek, które mogą ujawnić się po zakończeniu budowy, a także ograniczyć dodatkowe wydatki spowodowane zawyżaniem zużycia materiałów przez wykonawcę. Zatrudnienie inspektora nadzoru ostatecznie pozwoli zaoszczędzić sporą sumę.

Wybierając inspektora nadzoru możecie Państwo zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale również czas. Poprawność robót budowlanych, umiejętna kontrola harmonogramu prac budowlanych oraz kontrola inwestycji, pozwalają na kontrolę całego placu budowy.[/vc_column_text][vc_btn title=”KONTAKT” color=”warning” size=”lg” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fcadprojekt.info%2Fkontakt%2F|||”][/vc_column][/vc_row]